Poparli mnie

Serdecznie dziękuję wszytskim, ktorzy zechcieli mnie poprzeć:

Ewa Bar-Andziak
Urszula Demkow
Anatol Dowżenko
Grzegorz Opolski
Renata Górska
Wiesław Jędrzejczak
Elżbieta Jodkowska
Andrzej Kański
Waldemar Karnafel
Hubert Kwieciński
Sławomir Majewski
Andrzej Marchel
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Kazimierz Niemczyk
Anna Kamińska
Ireneusz Wojciech Krasnodębski
Leszek Królicki
Ryszard Pacho
Ewa Pacocha
Janusz Piekarczyk
Piotr Pruszczyk
Andrzej Radzikowski
Aleksander Remiszewski
Marek Rogucki
Witold Rongies
Olgierd Rowiński
Barbara Siemińska-Piekarczyk
Maciej Skórski
Sylwia Słotwińska
Hanna Szajewska
Jacek Szmidt
Ewa Trzepla
Leopold Wagner
Kazimierz Andrzej Wardyn
Aleksander Wasiutyński
Maria Wąsik
Jerzy Ziołkowski

Za wszystkie głosy poparcia serdecznie dziękuję.

Reklamy