Głos Studentów naszej Uczelni

W dniu wczorajszym, tj. 1 kwietnia moje zaproszenie na spotkanie przyjęli studenci II Wydziału Lekarskiego. Kolega z Oddziału Fizjoterapii przedstawił problem bazy dydaktycznej dla ich studentów. Kontynuując spotkania ze studentami dzisiaj spotkałem się z pozostałymi studentami. Studenci studiów niestacjonarnych pytali dlaczego, nie ma dyżurów dziekanatów, jeśli zajęcia są w piątek, sobotę i niedzielę. Moja odpowiedź – powinny być. Kolega z Ratownictwa zwrócił uwagę na brak bazy dydaktycznej (praktycznej). Jest to ważny sygnał wskazujący na konieczność jak najszybszego uruchomienia SOR-u przy ul. Lindleya, gdyż wtedy miejsce dydaktyczne będzie w naszym szpitalu.