Cenne rady Rady Ordynatorów Szpitala przy Lindley’a

Dziś spotkałem się z Radą Ordynatorów Szpitala przy ul.Lindleya. Tak, jak w Szpitalu Pediatrycznym powiedziałem, że ważnym problemem do rozwiązania jest jak najszybsza stabilizacja administracji tego Szpitala. Zadano mi po raz kolejny pytanie (nie przez kierownika Kliniki), czy zamierzam sprzedawać ten Szpital. Mogłem tylko po raz kolejny powtórzyć, że nigdy takiej opinii nie wyrażałem i jest to przez kogoś mi wmawiane. Z innych pytań zadanych pytań – czy zamierzam dalej zwiększać liczbę studentów naszej Uczelni. Powtórzyłem moja opinię wyrażona poprzednio – baza dydaktyczna, możliwości nauczycieli akademickich są obecnie na wyczerpaniu, dalsze zwiększanie liczby studentów możliwe, ale poprzez przygotowanie nowych miejsc dydaktycznych np. w Oddziale Stomatologii, gdy utworzy się nowe zaplecze dla nauczania studentów w języku angielskim.

Reklamy