Spotkanie w Szpitalu Pedatrycznym

W dniu 1 kwietnia 2008 r. spotkałem się z Kierownikami Klinik i Zakładów Szpitala Pediatrycznego. W moim odczuciu palącą sprawą jest wyłonienie w drodze konkursu dyrektora Szpitala. Nie można skutecznie zarządzać Szpitalem jeśli nie ma stabilizacji administracji tego Szpitala. Dalej dyskusja potoczyła się wokół spraw nowego Szpitala Pediatrycznego. To na co zwróciłem uwagę, to fakt, że w zapisach, które wyszły z Uczelni jest suma – 5.000 tys. zł (dokumentacja projektowa) na 2008 r. Jeśli zdarzyłoby się, że Uczelnia nie wykorzysta tych pieniędzy w 2008 r., to będzie zły sygnał dla Ministerstwa Zdrowia i Finansów. Dlatego przyszły Rektor i cały Zespół Kierownictwa Uczelni musi dołożyć starań by tak się nie stało.

Reklamy