Dlaczego kandyduje?

Drodzy Państwo,

debata_06.jpgW dniu 14 marca 2008 roku na spotkaniu ze społecznością akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiłem Państwu mój program, jako Kandydat na stanowisko Rektora w kadencji 2008–2012. Zawarłem w nim moje wieloletnie doświadczenie z pracy jako nauczyciela akademickiego, Senatora naszej Uczelni i Dziekana I Wydziału Lekarskiego.

debata_19.jpgPrzyszłe lata naszego Uniwersytetu wymagają zmian w bazie dydaktycznej, poprawy jakości nauczania i jeszcze lepszego wykorzystania wiedzy nauczycieli akademickich. Zadania naukowe wiążą się z koniecznością współdziałania jednostek w obrębie Uczelni, ale także prowadzenia wspólnych badań z instytucjami naukowymi naszego kraju i zagranicą. Rozpoczęte zadania inwestycyjne powinny być nie tylko zrealizowane, ale także należy wprowadzać nowe. Zapraszam do prześledzenia dalszych kart mojej strony internetowej, a w załączniku znajdą Państwo obszerny tekst mego wystąpienia. debata_03.jpgLiczę na wszelkie komentarze i uwagi Państwa wierząc, że zdołam na każde z nich udzielić odpowiedzi na łamach witryny.

Serdecznie pozdrawiam,

Marek Krawczyk

PS. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu Ireneuszowi Rudnickiemu za udostępnienie materiałów fotograficznych.
Fot.: Michał Teperek, Dział Fotomedyczny AM